Monday, 26 March 2007

3d trafo modell

a trafo°helyszín

koncepcio

légszeszgyár utcai trafóállomás rekultivációja.

1_a hely, ha nem is központi helyen, de még a helyezkedik el. az épület egy transzormátorszerelő műhely, amelyet az új technológiáknak köszönhetően már egyre kevésbé tudnak kihasználni. az épületet ezen funkciója hamarosan megszűnik, majd felszámolás alá kerül. a legtöbb ilyen épület kihasználatlanul marad és az amortizáció áldozatává válik. célom az épület megmentése és rekultivációja.

2_funkció_ egy építész diákmunkahely létrehozása, amely egyben egy építészeti fórumnak is teret biztosítana. a fórumot úgy képzelem el, mint egy nyilvános közösségi TERET, ami az utca emberének is szól, sőt, adott esetben pl. be lehessen vonni egy-egy workshop-ba, stb. építész hallgatóként mindig is hiányoltam egy olyan nyilvános helyet, ami konkrétan hozzánk és rólunk szól.

az egyetemen belül az építész STÚDIÓ hangulatával tudnám jellemezni az általam elképzelt TERET. mindenféleképpen egy olyan helyiséget szeretnék megtervezni, ami szellős, kényelmes, tág teret jelentene éjjel-nappal, mintegy önszabályozó rendszerrel, ahol szabad kezet kapnának azok a diákok, [tanárok, ...] akik éreznek elég ambíciót ahhoz, hogy társaikat megfelelő irányba terelgetve egy magas kulturális színt vigyenek az építész réteg és az irántuk érdeklődők, nem utolsó sorban a város életébe. nem beszélve pécs2010-ről, a kultúra fővárosáról, amihez kapcsolódóan maximálisan helyénvalónak érzek egy ilyen irányú törekvést.

a fórum mellett a diákok, fiatalok, és tulajdonképpen minden korosztály egyik legfontosabb igényeit kielégítendően szükségesnek érzem egy olyan egységet szervezni a város életébe, amely egy konkrét réteget mozgatna meg. gondolok itt arra a zenei stílusra, életérzésre, amely A pop, A mindennapi, A megszokottól eltérő utat képvisel[het]ne. ezt az épület alagsori szintjén egy UNDERGROUND klub biztosítaná [ami lehet merész, önző, egyedi, egyesek szemében felesleges megmozdulás].

3_külföldi ösztöndíjat nyert építész barátaim több ízben hozták fel az ún. ‘Zeichensaal’ elnevezésű helyiséget. a szó jelentése: rajzterem. ennél sokkal többet jelent > egy hely, ami nem egy kollégiumi szoba, nem egy albérlet, nem az iskola műhelye. a hely, mint diákmunkahely: ahol lehet enni, inni, dolgozni, az internet adott, ugyanakkor nem áll az ajtóban egy tanár, aki hazazavarja az embereket, mert későre jár. nem. ott szabadon alkothat, makettezhet, gondolkodhat, jól érzi magát az ember, vagy akár fáradtan egy ényelmes ágyon jót aludhat J

Monday, 12 March 2007

transzformátor

A transzformátor egy villamos gép, amely két áramkör között, mágneses úton energiát közvetít. Többnyire váltakozó áram alacsony és magas feszültség közötti átalakítására, az impedancia megváltoztatására vagy két áramkör galvanikus leválasztására szolgál.

Mozgó alkatrészeket nem tartalmaz. A transzformátor az egyik legegyszerűbb és egyben legjobb hatásfokú villamos gép; hatásfoka az üzemállapotától függ, de névleges terhelés esetén szinte mindig meghaladja a 90%-ot. Ez a berendezés teszi lehetővé a villamos energia nagy távolságokra történő továbbítását is. Az energia-továbbításhoz azért van transzformátorra szükség, mert a távvezetékek energiavesztesége nagyobb feszültségnél kisebb értékű.,

Felfedezése

Michael Faraday 1831-ben határozta meg az elektromágneses indukció törvényeit.

Az első energia-átvitelre alkalmas transzformátort Bláthy Ottó, Zipernowsky Károly és Déri Miksa szabadalmaztatta 1885-ben. A ZBD jelű transzfomátorok a Ganz gyárban készültek Budapesten.

Felépítése

Két tekercs helyezkedik el egy közös vasmagon. A bemenő oldalit primer; a kimenő oldalit szekunder tekercsnek nevezik.

(A valóságos transzformátorok gyakran több tekercsből állnak.)

Működése

A kölcsönös indukció elvén alapul. A primer tekecsben folyó áram mágneses teret hoz létre a vasmagban. Ezt nevezzük primer főfluxusnak. Ez a fluxus átjárja a szekunder tekercset is és abban feszültséget indukál. Ezt a feszültséget nevezzük "Ui2" szekunder indukált feszültségnek. Az Ui2 feszültség üresjárásban mérhető. Ha terheljük a szekunder tekercset, akkor az Ui2 áramot hajt át a terhelésen, és ekkor már a szekunder tekercsen az Uk2 kapocsfeszültséget mérhetjük, ami terhelés függő. Fontos, hogy minden esetben Uk2

A kimeneti feszültség arányos a két tekercs menetszámával.
Ahol az "a" a transzformátor áttétele, ami az hányadossal csak ideális esetben egyezik meg.

A veszteségek

A valóságos transzformátorok mind veszteségesek. Ezek okai:
Rézveszteség - A tekercsek ohmos ellenállása miatt.
Vasveszteség - A vasmagban kialakuló örvényáramok és a hiszterézis veszteség miatt.

A transzformátorral nem lehet

Egyenfeszültséget átalakítani.
Egyenfeszültséget váltakozó feszültséggé alakítani (se fordítva).
A feszültség frekvenciáját módosítani.